Termeni si conditii | Politica de Confidentialitate
Last Updated on April 10th, 2022
TERMENI ȘI CONDIȚII
Activitatea de pe domeniul www.therichorpoor.com aparține persoanei juridice S.C. RICH OR POOR S.R.L., denumita in continuare „Prestator”, având următoarele date de identificare: CUI 42570457, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5750/03.06.2020, având sediul în municipiul Bucuresti, Strada Pitar Mos nr 27, etaj 5, ap 17,Sector 1, jud. Bucuresti, email: hello@therichorpoor.com
Acest set de Termeni și condiții reflectă modul în care Prestatorul își desfășoară activitatea, legi aplicabile, modalități de plată și răspundere. Este important să înțelegeți termenii, deoarece utilizarea site-ului și a materialelor de pe site este condiționată de acceptarea Termenilor și condițiilor.
Informațiile oferite de site-ul www.therichorpoor.com sunt disponibile persoanelor majore, capabile din punct de vedere legal să încheie contracte, în schimbul plății unei sume de bani.
DEFINIȚII
Prestator – SC RICH OR POOR SRL
Client – persoana fizica / persoana juridica care are său obține acces la conținutul platformei, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Prestator (electronic, telefonic, etc) său in baza unui acord de utilizare existent intre Prestator si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui cont.
Utilizator – orice persoana fizica/juridica înregistrata pe site care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la Termeni și condiții.
Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresă de e-mail si o parola care permite utilizatorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client si istoricul din Site.
Site – domeniul www.therichorpoor.com
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Client prin care Clientul transmite Prestatorului, prin intermediul Site-ului, intenția să de a achiziționa Servicii de pe Site.
Servicii – orice serviciu, inclusiv abonamentele, documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Prestator Clientului prin mijloacele menționate pe site, ca urmare a confirmării unei comenzi.
Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Servicii pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Prestator.
Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Prestator si Client, fără prezenta fizica simultana a Prestatorului si a Clientului. Contractul este guvernat de acești Termeni și Condiții și de legislația specifică domeniului.
Conținut
toate informațiile de pe Site-ul menționat mai sus care pot fi vizitate, vizualizate său altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Prestator prin mijloace electronice si/său orice alt mijloc de comunicare disponibil;
informații legate de Serviciile si/său tarifele practicate de Prestator într-o anumita perioada;
informații legate de Serviciile si/său tarifele practicate de către un terț cu care Prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
date referitoare la Prestator, Site său alte date privilegiate ale acestuia
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Serviciu de către Prestator Clientului, prin utilizarea modalităților de plata afișate pe site inclusive prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Prestator, indiferent de modalitatea de livrare.
Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parola care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.
Newsletter – mijlocul de informare exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS), asupra informațiilor site-ului.
CONDITII GENERALE
Site-ul www.therichorpoor.com cuprinde videoclipuri, texte, poze, baze de date, servicii și orice fel de alte informații care constituie “conținutul” site-ului. Orice persoana care accesează acest site trebuie să citească si să respecte Termenii și condițiile prezentate înainte de oricare activitate pe site. Parcurgerea si utilizarea site-ului www.therichorpoor.com reprezintă acceptul Utilizatorului, fără limitări său rezerve, a Termenilor și condițiilor.
www.therichorpoor.com își rezerva dreptul să schimbe, să corecteze, să modifice, să adauge si/său să retragă in parte său in întregime acești Termeni și condiții, unilateral și fără a anunța in prealabil. Aceste schimbări le vor înlocui său se vor adaugă termenilor din trecut si se vor aplica tuturor membrilor platformei, in 24 de ore de la schimbare, aceștia fiind răspunzători pentru verificarea frecventa a acestei pagini. In situația in care utilizatorii nu sunt de acord cu noile schimbări aduse termenilor si condițiilor pot renunța la utilizarea serviciilor site-ul, fără vreo obligație din partea Prestatorului.
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerințelor Legii nr. 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, Prestatorul are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
Ce date personale colectăm și de ce le colectăm
Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), IP, datele contului bancar, date generale despre website-ul și business-ul Utilizatorului/Clientului.
Prin urmare, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi următoarele, dar fără a se limita la acestea:
nume, prenume
email, număr de telefon
cont bancar
datele cardului bancar
adresă IP, alte date privind acțiunile tale în contul de pe site.
Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul www.therichorpoor.com sunt prin intermediul formularelor de plasare comandă, formularului de contact și formularului de abonare la newsletter. Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), informarea Clienților/Utilizatorilor privind evoluția și starea comenzilor plasate, servicii de comunicații electronice (trimiterea confirmării comenzilor, trimiterea de newsletter și alte buletine informative etc.).
În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor său a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.
Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienților privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor său a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la serviciile achiziționate;
– trimiterea de oferte, Newsletter-e si/său alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
– de acordare a beneficiilor menționate în secțiunea Servicii oferite.
Prin completarea datelor in formularul de Creare Profil si/său Finalizare Comanda, Clientul declara si accepta necondiționat ca datele sale personale să fie incluse in baza de date a Prestatorului si își da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevăzut mai sus.
Prin citirea Documentului ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresă justiției in caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.
Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresă de email hello@therichorpoor.com va puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
rectificarea, actualizarea, blocarea său ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, in special a datelor incomplete său inexacte;
transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;
De asemenea, Prestatorul poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranța si ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, furnizori servicii cloud, furnizori servicii emailuri tranzacționale, telemarketing său alte servicii, furnizate de companii cu care Prestatorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața Serviciilor.
Informațiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate si către Parchetul General, Politie, instanțele judecătorești si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
Cât timp îți păstrăm datele
Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.
Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita său șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.
În general, stocăm informații despre tine atât timp cât avem nevoie de ele în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu mai mult de 5 ani daca nu suntem obligați din punct de vedere legal. In cazul in care ti-am emis o factura, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii. In cazul in care ești un angajat al companiei, datele tale vor fi păstrate pe o perioada de 75 ani, conform Codului Muncii
In materialele noastre video/imagine care cuprind captura de ecran de pe site său din comunitățile în care își oferim acces, poate apărea numele de utilizator pe care îl folosești pe site. Prin prezentul acord, ne oferi acceptul de a folosi in materialele noastre video, foto, numele tău de utilizator. In cazul in care nu dorești ca user-ul tău să apară in materialele noastre publice, poți solicita acest lucru la adresă de email hello@therichorpoor.com
Rich or Poor nu transferă datele tale cu caracter personal în afara Uniunii Europene
Acest site folosește Cookies. Prin acceptarea acestor termeni si condiții ai luat la cunoștință politica noastră de folosire a cookies, descrisă în secțiunea Cookies.
SERVICII OFERITE
www.therichorpoor.com este un site web care cuprinde materiale video si text din domeniu tranzacționării, pentru membrii înregistrați, abonați ai site-ului dar si pentru vizitatori. Videoclipurile, textele si pozele oferă informare din domeniul trading. Informațiile prezente pe site sunt de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor unele gratuit, altele in urma unei plații.
www.therichorpoor.com oferă păreri proprii ale creatorilor de conținut iar utilizatorul își asuma orice decizie de a folosi aceste informații. Creatorii conținutului nu pot fi făcuți răspunzători pentru orice dauna provocata utilizatorilor/ cititorilor site-ului prin folosirea informațiilor prezentate. Folosirea oricărei informații de pe site care presupune tranzacționarea se face pe propria răspundere iar www.therichorpoor.com nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele efecte negative. Utilizatorul înțelege ca orice informație prezentata pe site său pe rețelele de socializare care aparțin site-ului, sunt opinii si viziuni personale, iar utilizatorul este singurul responsabil de cum le utilizează. Materialele prezentate pe www.therichorpoor.com sunt proprietatea intelectuală a creatorilor, au caracter educativ și nu garantează succesul pe platformele de tranzacționare.
Tranzacționarea instrumentelor financiare implică riscuri pe care fiecare utilizator și le asumă înainte de a intra într-o tranzacție. Orice idee său analiză de tranzacționare de pe acest site, furnizată prin intermediul cursurilor achiziționate, reprezintă o părere personală a creatorilor cursurilor, decizia de a o urma fiind pe propria răspundere, luând în calcul riscul.
Site-ul oferă materiale audio – video și text, cuprinzând opinia si viziunea creatorilor de conținut despre trading. Materialele îmbracă forma unor cursuri online, disponibile pe site contra cost, în funcție de complexitatea acestora.
Materialele pot fi accesate doar de membri care fac dovada plații. Toate materialele sunt disponibile ONLINE si nu pot fi copiate său descărcate decât cu acordul creatorilor.
Prin achiziționarea cursurilor de pe site într-o perioadă determinată, care va fi comunicată prin intermediul platformei www.therichorpoor.com , utilizatorii vor primi ca bonus următoarele beneficii, pe întreaga durată a derulării proiectului:
Acces la cursul achiziționat și la update-urile Rich or Poor, pe toată perioada derulării contractului cu o perioada initiala de 1 an de zile.
Plasarea unei comenzi pe site-ul presupune ca Utilizatorul este de acord cu termenii si condițiile site-ului, ca a citit, a înțeles si ca este de acord cu tot ce scrie pe site.
PLASĂREA UNEI COMENZI ȘI MODALITATEA DE LIVRARE A PRODUSULUI
Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, e-mail, altele) prin care Prestatorul își derulează operațiunile comerciale.
Notificarea primita de către Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail).
Pentru motive justificate, Prestatorul își rezerva dreptul de a modifica Serviciile din Comanda. Daca modifica Serviciile din Comanda, va anunța Clientul la adresă de e-mail său la pusă la dispoziția Prestatorului, la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.
Contractul se considera încheiat intre Prestator si Client in momentul primirii de către Client de la Prestator său Procesatorul de plata, prin intermediul poștei electronice si/său SMS a notificării de confirmare a plații. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Prestator pe Site vor sta la baza Contractului.
Ai nevoie de un cont pentru majoritatea activităților desfășurate pe platforma noastră, inclusiv pentru achiziția și accesarea conținutului. Atunci când îți configurezi contul și pe durata folosirii acestuia, trebuie să oferi informații exacte și complete, inclusiv o adresă de e-mail validă. Ai responsabilitate deplină pentru contul tău și tot ce se întâmplă în acesta, inclusiv pentru orice prejudiciu său daune (cauzate nouă său altor persoane) provocate de o persoană care îți utilizează contul fără permisiune. În cazul decesului unui utilizator, contul respectivului utilizator va fi închis.
ACCESUL LA INFORMATII
Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui utilizator/Client care dorește să parcurgă materialele puse la dispoziție pe site, contra cost. Clientul va putea vizualiza, anterior transmiterii comenzii, un rezumat/cuprins al Cursului.
Pentru motive justificate, Prestatorul își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului la efectuarea unei Comenzi si/său la unele din modalitățile de plata, in cazul in care considera ca in baza conduitei său a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Prestatorul. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresă Prestatorului, la adresă hello@therichorpoor.com, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor menționate.
Comunicarea cu Prestatorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea „CONTACT” din Site. Prestatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
Prestatorul poate publica pe Site informații despre Servicii si/său promoții practicate de către acesta său de către oricare alt terț cu care Prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp.
Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei.
In cazul plaților online Prestatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.
Serviciile furnizate de Prestator nu sunt servicii pe suport material (CD / DVD său de alta natura). Achiziția unui curs oferă Clientului accesul la cursul comandat direct online, pe site. Accesul la Serviciile achiziționate va fi efectiv doar după confirmarea plații contravalorii acestora.
Clientul își asuma ca serviciile achiziționate sunt opinii personale ale Prestatorului si acesta NU poate fi făcut responsabil pentru cum folosește/ aplica Clientul serviciile achiziționate si nici de rezultatele obținute de Client.
Clientul își declara, înțelege si își asuma ca prin comanda pe site-ul are acces la informații sub forma de cursuri, însă pentru aplicarea practica a informațiilor deține capacitatea de exercițiu al activităților de trading. Clientul este exclusiv responsabil de cum aplica său folosește informațiile.
LIVRAREA ȘI RETURNAREA PRODUSELOR
In maxim 24 de ore de la confirmarea plații, clientul va primi acces la serviciile acționate. Accesul la cursuri se face pe site. In cazul in care apar dificultăți, utilizatorul se poate adresa prestatorului in scris, la adresă hello@therichorpoor.com.
Legea in vigoare oferă oricărui cetățean dreptul de a se retrage dintr-un contract încheiat la distanta in termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără justificarea deciziei si fără alte costuri in afara celor prevăzute de lege. Totuși, aceasta prevedere nu se aplica in cazul serviciilor de care Clientul beneficiază imediat si integral, al celor cu conținut digital, nefurnizate pe suport material său personalizate in mod clar pentru Client, așa cum sunt serviciile oferite de Prestator.
Cu toate acestea, în cazuri bine justificate, în cazul in care Clientul dorește să i se restituie banii, are la dispoziție 14 zile de la comandă să trimită o solicitare scrisă in acest sens pe adresă hello@therichorpoor.com.
Solicitarea trebuie să îndeplinească următoarele conditii pentru validarea returnării banilor:
să fie trimisă in termen de 14 de zile de la prima comanda,
să fie întemeiată pe un caz bine justificat,
să conțină numele, prenumele, adresă de email asociata Contului,
un extras de cont, care să conțină confirmarea codului său IBAN (fără nicio alta informație legata de solduri si tranzacții bancare) si să valideze astfel ca este deținătorul de drept al acelui cont bancar.
După transmiterea acestei solicitări, Prestatorul se obliga să analizeze solicitarea și, în cazul în care aceasta întrunește condițiile de returnare, să restituie Clientului contravaloarea serviciului achiziționat in termen de 15 zile lucrătoare de la momentul solicitării primite de la Client. In orice alt caz, nu se va returna Clientului contravaloarea produsului achiziționat.
Modalitatea de restituire va fi prin transfer bancar său direct prin procesatorul de plăti, in contul din care s-a făcut plata abonamentului.
Prevederile de mai sus sunt valabile DOAR la prima achiziție.
In temeiul celor descrise anterior, Clientul nu va avea dreptul de retragere după expirarea celor 14 zile de la momentul primei achiziții. Astfel, daca Clientul vrea să primească banii înapoi după expirarea celor 14 zile menționate mai sus, Prestatorul nu va restitui suma plătita de acesta.
Prin acceptarea prezentului Document de către Client, Clientul își da acordul expres să beneficieze de Serviciile Prestatorului imediat după efectuarea si confirmarea de primire a plații, si de asemenea, ca renunța in mod expres la dreptul de retragere din Serviciul achiziționat după expirarea celor 14 zile de la momentul primei achiziții.
FACTURARE – PLATA
Preturile Serviciilor afișate in cadrul site sunt exprimate in EURO, conform legislației in vigoare.
Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Prestatorul va emite o factura pentru Serviciile achiziționate pe site, clientul având obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.
Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său si de a accesă informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.
Prin acceptarea condițiilor site-lui si plasarea unei comenzi pe site-ul www.therichorpoor.com, cumpărătorul își asuma ca este major si plătește cu cardul propriu său din contul propriu. In cazul in care se face plata folosind cardul său contul bancar al altei persoane, diferita de cea pe al cărei nume este plasata comanda, Cumpărătorul declara si își asuma ca a obținut acordul posesorului cardului său contului de a face plata cursurilor. Cât timp Clientul furnizează toate datele solicitate de Prestator, acesta din urmă nu-și asumă vreo obligație privind caracterul legal al plății efectuate de către Client.
Cumpărătorul își asuma ca este in deplinătatea facultăților mintale, înțelege si este de acord cu termenii si condițiile de pe site-ul www.therichorpoor.com.
Orice sesizare privind buna funcționare a modalităților de efectuare a plății vor fi sesizate pe adresă de mail: hello@therichorpoor.com.
Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Prestatorului si nici nu vor fi stocate de către Prestator său de către procesatorul de plăti integrat in Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției său o alta entitate autorizata să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului său utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site si să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisă si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex. să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).
RASPUNDEREA PRESTATORULUI
Prestatorul nu își asuma responsabilitatea si nu poate fi făcut vinovat pentru rezultatele clientului in urma achiziționării serviciilor. Site-ul si materialele aferente pot fi folosite fără garanții de niciun fel. Utilizatorii / Clienții sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si cumpărarea serviciilor se face pe propriul risc.
Prestatorul nu garantează ca utilizarea serviciilor va fi neîntrerupta, disponibila permanent, fără erori său ca va răspunde in orice moment cerințelor său exigentelor individuale ale Utilizatorilor / Clienților său de orice alte defecte in Serviciile oferite. De asemenea, Prestatorul nu oferă nicio garanție si nu își asuma responsabilitatea pentru conectivitatea si disponibilitatea Serviciilor.
Prestatorul nu garantează si nu asigura acuratețea, veridicitatea, caracterul complet său incomplet al informațiilor prezentate pe Site. Implicarea sau neimplicarea Prestatorului in ceea ce privește oricare dintre informațiile incluse pe Site nu poate avea semnificația acceptării său susținerii respectivei informații. Prestatorul nu poate răspunde si nu poate fi tras la răspundere pentru nicio pierdere său prejudiciu cauzat ca urmare a încrederii său neîncrederii in informațiile oferite de Prestator.
Prestatorul nu va răspunde si nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune, fie directe, indirecte, speciale, generale, compensatorii, in consecința si/său incidentale, rezultate din activitatea desfășurata de către Utilizator / Client său de oricine altcineva in legătura cu utilizarea www.therichorpoor.com, inclusiv de comunicarea său întâlnirea cu alți Utilizatori / Clienți, in afara Site-ului său prin intermediul acestuia. Prestatorul nu are nici o responsabilitate fata de orice promisiuni ori angajamente asumate de către oricare dintre Utilizatori / Clienți, precum si acțiuni său inacțiuni rezultate din acestea.
Prestatorul garantează Utilizatorului / Clientului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii conferă dreptul de a descarcă său de a modifica parțial său integral site-ul, de a reproduce parțial său integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde său de a exploata site-ul in oricare alta maniera, in scopuri comerciale său contrare intereselor Prestatorului, fără acordul scris al acesteia.
Prestatorul nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.
Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisă de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului său.
Prin crearea Contului si/său utilizarea Conținutului si/său plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/său utilizării conținutului si/său la data plasării Comenzii.
Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si Condițiilor Site-ului si/său a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului.
Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Prestator, acestea fiind opozabile Clienților / Utilizatorilor de la data afișării in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirma prin utilizarea informațiilor din site si/său prin trimiterea Comenzii si/său prin efectuarea unei plăti online.
Modificarea termenilor și condițiilor se realizează întrucât în cadrul procesului de dezvoltare a site-ului și a produselor oferite, aducem modificări cum sunt adăugarea/eliminarea unor funcții. De asemenea, modificarea poate fi determinată de necesitatea de adaptare la tehnologii noi și la modificări legislative, pentru a preveni abuzurile său daunele
In calitate de Client, ești de acord ca, in niciun caz, nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, exemplare său accidentale din utilizarea site-urilor său a serviciilor noastre. In plus, nu suntem responsabili pentru daune in legătura cu (I) orice echipament tehnologic, eroare, omisei, ștergerea datelor, defecțiune, întârzierea informațiilor, virus informatic său erori de sistem; (II) pierderea de venituri, profituri, afaceri, economii, fonduri de economii, eșecul performantei; si (III) furtul unei terțe parți, distrugerea, accesul neautorizat său utilizarea informațiilor proprietății tale intelectuale.
Site-ul poate conține linkuri către resurse si site-uri web ale unor terți. Recunoști si ești de acord ca nu suntem responsabili său răspunzători pentru disponibilitatea, acuratețea, conținutul său politicile site-urilor său resursele terților. Link-urile către astfel de site-uri web său resurse nu implica nicio răspundere din partea noastră. Recunoști responsabilitatea exclusiva si iți asumi toate riscurile care decurg din utilizarea acestor site-uri web său resurse.
PROPRIETATE INTELECTUALA
Site-ul conține proprietate intelectuala deținuta de prestator, incluzând, fără limitare, materiale video/ text/ grafice, mărci comerciale, drepturi de autor, informații de proprietate si alte proprietăți intelectuale precum site-ul www.therichorpoor.com. Nume, logo, toate desenele, textul, grafica, poze, alte fișiere, precum si selecția si aranjarea acestora. Poți vizualiza, printa si/său descarcă o copie a materialelor de pe aceste site-uri pe un singur computer exclusiv pentru uz personal, informativ, necomercial, cu condiția să păstrezi intact toate drepturile de autor. Nu ai dreptul să modifici, să publici, să transmiți, să participi la transferul său vânzarea, său să creezi cursuri derivate, să distribui, să afișezi, să reproduci său să efectuezi, să exploatezi in orice mod, in orice format, orice conținut al site-urilor proprietatea intelectuala său parțial fără acordul nostru scris prealabil. Ne rezervam dreptul de a-ti dezactiva imediat contul de pe site-urile noastre, fără ramburs, daca ești surprins ca încalci aceasta politica de proprietate intelectuala.
DESPAGUBIRI
Ne vei garanta că nu răspundem pentru si împotriva oricăror pierderi, daune, decontări, datorii, costuri, taxe, evaluări si cheltuieli, precum si cererile terților si cauzele acțiunii, inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților, care apar din orice încălcare de către tine a oricăruia dintre acești termeni si condiții său orice utilizare de către tine a site-urilor.
Ne vei oferi asistenta, fără taxe, pe care o putem solicita in legătura cu o apărare, inclusiv, fără a se limita la aceasta, oferindu-ne informații, documente, înregistrări si acces după cum consideram necesar. Nu vei soluționa vreo reclamație de la orice terța parte său apărare fără acordul nostru scris prealabil.
In niciun caz noi nu vom fi răspunzători fata de nicio parte pentru niciun tip de daune directe, indirecte, accidentale său consecințe pentru orice utilizare său dependenta a site-urilor noastre său de conținutul acestora. Ești de acord ca ne eliberezi de orice reclamație, inclusiv cele legate de pierderi personale său afaceri, aplicarea sau interpretarea greșita a informațiilor, său orice alte pierderi său probleme.
AFILIATI
Participarea si relațiile tale comerciale cu orice afiliat, persoana fizica său juridică care se găsește pe său prin intermediul site-urilor noastre web, toate condițiile de achiziție, condițiile, reprezentările său garanțiile asociate plații, rambursărilor si/său livrarea referitoare la achiziția ta sunt numai intre tine si comerciant. Ești de acord ca nu vom fi răspunzători pentru pierderi, daune, rambursări său alte chestiuni de orice fel care au apărut ca urmare a unor astfel de relații cu un comerciant.
Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici independente ale companiilor de procesare a plaților si ale comercianților. In plus, atunci când efectuezi anumite achiziții prin intermediul site-urilor noastre său al conținutul acestora, este posibil să fii supus termenilor si condițiilor suplimentare ale unei companii de procesare a plaților, comerciantului său ale noastre care se aplica in mod specific achiziției tale. Pentru mai multe informații referitoare la un comerciant si la termenii si condițiile acestuia care se pot aplica, accesează site-ul web al comerciantului si da click pe linkurile sale de informații său contactează direct comerciantul.
Ne eliberezi pe noi, afiliații noștri, persoane fizice sau juridice de procesare a plaților cu care colaborăm si comercianții de orice daune pe care le suferi și ești de acord să nu revendici niciun fel de daune morale și/său materiale împotriva noastră său a acestora, care rezulta din achiziția ta prin utilizarea site-urilor noastre web său a conținutul acestora.
LEGEA APLICABILA. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR
Prezentul acord va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile statului roman, indiferent de principiile conflictului de lege ale acestuia. Daca un litigiu nu este rezolvat mai întâi printr-o negociere de buna-credința intre parțile care au fost de acord cu acest contract, orice controversă său disputa la acest acord va fi soluționată de instanța judecătorească competentă material dinBucuresti, România.
In cazul in care o instanța considera ca orice termen, dispoziție, pact său condiție din prezentul acord este invalid, nul sau inexecutabil, restul acordului va rămâne in vigoare si nu va fi in niciun caz afectat său invalidat.
DISCLAIMER
Prin utilizarea www.therichorpoor.com si orice alte rețele de socializare care aparțin de noi, toți vizitatorii sunt legați de Termenii și condițiile asumate.
Termenii „noi”, „noastre”, „nostru”, „noastră” se refera la materialele disponibile pe www.therichorpoor.com, gratuite său contra cost. Termenul de „utilizator”, „vizitator”, „vizitatori” se refera la Client.
Accesarea acestui site constituie o utilizare a site-ului si accepți avertismentele furnizate aici. Nu oferim nicio declarație său garanție ca informațiile furnizate, indiferent de sursă său conținutul lor, sunt corecte, complete, fiabile, actuale său fără erori.
Nu ne asumam nicio răspundere pentru niciun fel de inexactitate și/său eroare a conținutului. Prin participarea si/său citirea acestui site web si/său a altor surse, inclusiv, dar fără a se limita la articole, e-mail, videoclipuri, webinarii live și/său înregistrate, recunoști ca nu putem garanta rezultatul serviciilor si/său recomandările din conținut si orice comentarii pe care le facem sunt păreri si opinii personale.
Prin participarea la / citirea conținutului nostru, confirmi / recunoști ca noi si reprezentanții noștri nu sunt consilieri financiari, iar serviciile sau informațiile furnizate aici nu înlocuiesc serviciile profesioniștilor autorizați. Orice informație conținuta aici este doar o opinie personală, împărtășită in scop informativ si nu ar trebui să fie considerata consiliere fiscala, legala său de investiții. O părere / opinie despre o companie, paritate, criptomonede său orice alt instrument financiar derivat nu este o indicație și/său sfat pentru a cumpăra său a vinde acel instrument.
Ești de acord ca noi nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune de orice natura rezultate său care decurg din includerea, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, accidentale, neglijente, consecințe său exemple care apar in urma utilizării corespunzătoare său necorespunzătoare a serviciilor noastre. Ești de acord ca utilizarea serviciilor noastre este pe propriul tău risc. Prin utilizarea serviciilor, recunoști ca noi nu oferim garanții cu privire la rezultat, nu exista nicio garanție pentru îmbunătățirea abilitaților tale de interpretare a piețelor de tranzacționare.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru tranzacționare, pentru monitorizarea platformelor de tranzacționare si pentru introducerea de tranzacții si aplicarea informațiilor.
Recunoști ca noi nu facem nicio declarație cu privire la profiturile viitoare, rezultate, profitabilitatea potențiala sau pierderea de orice fel care ar putea fi obținuta ca urmare a utilizării site-urilor web, a videoclipurile, produselor său serviciilor noastre. Testimonialele / mărturiile, câștigurile său potențialele câștiguri prezentate prin intermediul site-urilor noastre, al videoclipurilor, webinarii live și/său înregistrate, si/său al serviciilor noastre sunt doar exemple de ceea ce ar putea fi posibil.
Nu poate exista nicio asigurare cu privire la un anumit rezultat financiar bazat pe utilizarea videoclipurilor si/său serviciilor noastre.

Bianca Pahuta
Administrator Rich or Poor SRL
Copyright 2020- Rich or Poor - All Rights Reserved
Powered By ClickFunnels.com